HEMMELIGE
STEDER

Koldkrigstidens utilgængelige
spor i Nordjylland

HEMMELIGE
STEDER

Koldkrigstidens utilgængelige
spor i Nordjylland

HEMMELIGE STEDER I 360 GRADER

Hjemmesiden indeholder historien om nogle af de mange utilgængelige steder fra koldkrigsperioden. Byggerierne spænder vidt lige fra kommunikationsbunkere over kommandocentraler og ikke mindst REGAN Vest. Siden sigter mod at give nysgerrige et kig ind i de hemmelige steder via 360˚ virtual reality, billeder og supplerende tegnings- og billedmateriale. På den måde får brugeren en fornemmelse af de mange niveauer i koldkrigsperiodens planlægning af den civile beskyttelse. Så tag et kig rundt i koldkrigstidens byggerier og oplev nogle af de materielle levn, der stadig findes derude.

HAMMER BAKKER

CIVILREGIONS-BUNKEREN

Civilregionsbunkeren i Hammer Bakker ligger godt gemt under en børnehave. Bunkeren er stedet, hvorfra man planlagde at det civile regionale beredskab skulle styres.

FREJLEV

FREJLEV-SENDEREN

Frejlevsenderen i koldkrigstiden en hjørnesten i kommunikationen til og fra landsdelen. Fra de store master ved Frejlev var der udsendelse af radio og tv signaler.

HADSUND

KOMMANDO-CENTRALEN

Kommandocentralen i Hadsund fungerede som det kommunale civile beredskabs krisehovedkvarter i den gamle Hadsund Kommune.

ROLD SKOV

REGAN VEST

Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) var hvorfra Danmark skulle ledes i tilfælde af krig REGAN Vest fremstår i dag som et af koldkrigstidens mest spektakulære byggerier.

RAVNKILDE

RAVNKILDE SKOLE

Ravnkilde Skole er en helt almindelig folkeskole, der dog også skulle have en anden funktion i tilfælde af krig. Skolen var nemlig udtaget til hjælpestation.

ROLD SKOV

RADIOBUNKEREN

Radiobunkeren på Kollen er en kommunikationsbunker, hvis fornemste opgave i tilfælde af krig var at holde kommunikationsforbindelserne til og fra REGAN Vest åbne.

PRIVAT

BESKYTTELSESRUM

Under Den Kolde Krig blev der blandt andet via folderen ”Hvis Krigen Kommer” oplyst om muligheden for at oprette private beskyttelsesrum.

NORDJYSKE

NØDBEGRAVELSES-PLADSER

Ude i landskabet ligger der flere upåagtede landbrugsområder eller uudnyttede områder i forbindelse med kirkegårde, som i krigstid skulle fungere som massebegravelsespladser.

FARSØ SYGEHUS

NØDOPERATIONSLOKALER

Under det offentlige sygehus, der i dag går under navnet Aalborg Universitetshospital, Farsø. Ligger der en sikret kælder, der skulle fungere som et sikret nødbehandlingsafsnit i tilfælde af krig.

AALBORG

OFFENTLIGE BESKYTTELSESRUM

Under den nuværende Super Brugs på Færø Plads i Aalborgs Øgadekvarter, er der en privatejet parkeringskælder. Men kælderen var oprindeligt tænkt som et offentligt beskyttelsesrum, der kunne rumme 600 mennesker i tilfælde af krig.

Historier om Danmark er et tværgående projekt mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet med 14, 8 millioner kroner af Nordea-fonden.

Historier om Danmark har til formål at øge og styrke borgernes historiske bevidsthed og give dem en bedre forståelse for deres egen og vores fælles historie.

Ambitionen er, at alle borgere over seks år ser, hører eller oplever Danmarks historie i løbet af 2017. Derfor har sekretariatet for Historier om Danmark indgået en række partnerskaber med kulturinstitutioner, som formidler en mangfoldig Danmarks historie for forskellige målgrupper i hele landet.

Website lavet af det digitale bureau i Aalborg Pikuseru.