HAMMERBAKKER

CIVILREGIONSBUNKEREN

Ovenstående film indeholder to optagesteder: centralgangen og rum med gasfiltre.

REGIONSBUNKEREN I 360 GRADER

Under det der i dag er Specialbørnehaven Birken i Hammer Bakker, ligger der en lidt speciel kælder. Det var nemlig under børnehaven, at Civilregionsledelsen sammen med politiregionen skulle rykke ind, i tilfælde af en krise eller krig.

Der er ikke udefra noget der angiver, at der ligger en bunker under børnehaven, ud over nogle specielle indsugnings og udstødningstårne i umiddelbart tilknytning til børnehavens bygninger. Disse murede tårne vidner om en veludstyret bunker med både luftindtag gennem gasfiltre og nødgenerator i tilfælde af strømsvigt.

Børnehaven er bygget i 1968 og under hele bygningen er der etableret civilregionsbunker. Bunkeren i kælderen er ca. 300 m2 og bygget som en lang gang, hvor der på den ene side ligger en lang række arbejdsrum. Som et kuriosum kan fortælles at toiletterne ikke lå inden for gasslusen. Så hvis man lukkede dørene og kørte al luften gennem gasfiltre, ville det ikke være muligt at benytte toiletterne, og man skulle i stedet bruge et opstillet tørkloset.

REGIONSBUNKEREN I 360 GRADER

Under det der i dag er Specialbørnehaven Birken i Hammer Bakker, ligger der en lidt speciel kælder. Det var nemlig under børnehaven, at Civilregionsledelsen sammen med politiregionen skulle rykke ind, i tilfælde af en krise eller krig.

Der er ikke udefra noget der angiver, at der ligger en bunker under børnehaven, ud over nogle specielle indsugnings og udstødningstårne i umiddelbart tilknytning til børnehavens bygninger. Disse murede tårne vidner om en veludstyret bunker med både luftindtag gennem gasfiltre og nødgenerator i tilfælde af strømsvigt.

Børnehaven er bygget i 1968 og under hele bygningen er der etableret civilregionsbunker. Bunkeren i kælderen er ca. 300 m2 og bygget som en lang gang, hvor der på den ene side ligger en lang række arbejdsrum. Som et kuriosum kan fortælles at toiletterne ikke lå inden for gasslusen. Så hvis man lukkede dørene og kørte al luften gennem gasfiltre, ville det ikke være muligt at benytte toiletterne, og man skulle i stedet bruge et opstillet tørkloset.

TO UDSTØDNINGSTÅRNE

FRA REGIONSBUNKEREN

Civilregionerne blev oprettet i 1960 og endeligt nedlagt i 2003. Danmark var tidligere opdelt i 7 civilregioner og Nordjylland var region 1. Formålet med civilregionerne var at koordinere det civile beredskab på regionalt niveau. Med amtmanden i spidsen skulle folkene i civilregionsbunkeren prioritere og koordinere anvendelsen af regionens civile ressourcer. Man kan sige, at hvor kommandocentralerne varetog indsatsen på kommunalt niveau, så varetog civilregionerne det på regionalt niveau. Det var vigtige opgaver, der skulle koordineres fra civilregionsbunkeren, hvis der kom en krig, så skulle man her fra bl.a. varetage opgaver omkring transport herunder vejvæsenet, forsyning, energi samt sundhed og arbejdskraft.

Regionsamtmanden havde endvidere en vigtig opgave i at holde regeringen orienteret om den generelle situation inden for civile beredskab i regionen, samt at videreformidle informationer fra regeringen. Det er også derfor man ser, at der via Radiobunkeren (se siden herom) var en direkte forbindelse mellem REGAN Vest og Civilregionsbunkeren.

Civilregionsbunkeren står i dag næsten tømt. Men luftindtaget med de store gasfiltre samt sandfilteret er der endnu. De to filtre sørgede for at der ikke umiddelbart skulle komme krigsgasser eller radioaktivt nedfald ind i anlægget. Der er ikke et decideret atomfilter tilknyttet.

BILLEDER FRA

CIVILREGIONSBUNKEREN

GASFILTRE TIL FJERNELSE AF

KRIGSGASSER

Civilregionens dieselgenerator står også stadig i bunkeren samt det lille værksted med reservedele til maskinen. Så længe som muligt var det planen drive udstyret i civilregionsbunkeren på bystrøm, men i tilfælde af krig, var en mulighed at køre på strøm fra generatoren.

DIESELGENERATOREN

STOD FOR ENERGIEN

De fleste af bunkerens rum bruges i dag af institutionerne i Hammer Bakker som opbevaringssrum. Civilregionsbunkeren fremstår som en meget tør og yderst sikker opbevaringsplads for udstyr. Men mens bunkeren stod fuldt møbleret og klar til drift husede disse lokaler kommunikationsrum med fjernskrivere og radioforbindelser, pauserum, politiets arbejdsrum og meget mere.