FREJLEV

FREJLEVSENDEREN

Ovenstående film indeholder tre optagesteder: Værksted/kontor, serverrum og sendemasterne.

FREJLEVSENDEREN I 360 GRADER

På en bakketop ved Frejlev står der i dag to store sendemaster, som udsender FM og DAB radio. Masterne er henholdsvis 150 m og 200 m høje og bakken, hvorpå de er opført, hæver sig 51 meter over havets overflade. Det er derfor en lokalitet der er meget synlig i lokalområdet. Masterne er i dag ejet af firmaet Teracom. Fra disse bygninger varetages i dag ud over DR´s digitale radio også bredbåndsforbindelser og skibsradio. Bygningerne ved Frejlevsenderen er ikke offentlig tilgængelig, da man endnu er meget varsom med at vise, hvordan indretningen og kablingerne foregår ved senderen. Nordjyllands Historiske Museum har dog fået lov til at filme inde i bygningerne. De ældste bygninger ved Frejlevsenderen er opført i 1957, med tilbygninger i 1966 og 1972.

Frejlevsenderen blev opført i monopolets tid, Post og telegrafvæsenet stod for opførelsen af radiosendemaster landet over, og radioforbindelser var sammen med telefonforbindelserne de primære kommunikationsmuligheder over længere afstande.

Frejlevsenderen var knudepunktet i Nordjylland. Senderen blev udover radioudsendelser fra Danmarks Radio blandt andet brugt til udsendelse af beskeder til kommandocentralerne i området. Radioforbindelsen til kommandocentralerne blev udsendt envejs fra Frejlevsenderen på et signal som kunne hentes ned i kommandocentralerne via Philips radioer, der med speciallavede, danskproducerede tilføjelser (såkaldte rygsække) kunne modtage signalet. Ligeledes gik radiokommunikationen til/fra militæret på Nørre Uttrup Kaserne, kommunikationen til/fra Radiobunkeren og herunder Regan Vest (se siderne herom) gennem Frejlevsenderen. Politiets VHF kommunikationssystemer gik også gennem Frejlevsenderen.

REGIONSBUNKEREN I 360 GRADER

Ved Frejlev på en bakketop står der i dag to store sendemaster, som udsender FM og DAB radio. Masterne er henholdsvis 150 m og 200 m høje og bakken, hvorpå de er opført, hæver sig 51 meter over havets overflade. Det er derfor en lokalitet der er meget synlig i lokalområdet. Masterne er i dag ejet af firmaet Teracom. Fra disse bygninger varetages i dag ud over DR´s digitale radio også bredbåndsforbindelser og skibsradio. Bygningerne ved Frejlevsenderen er ikke offentlig tilgængelig, da man endnu er meget varsom med at vise, hvordan indretningen og kablingerne foregår ved senderen. Nordjyllands Historiske Museum har dog fået lov til at filme inde i bygningerne. De ældste bygninger ved Frejlevsenderen er opført i 1957, med tilbygninger i 1966 og 1972.

Frejlevsenderen blev opført i monopolets tid, Post og telegrafvæsenet stod for opførelsen af radiosendemaster landet over, og radioforbindelser var sammen med telefonforbindelserne de primære kommunikationsmuligheder over længere afstande.

Frejlevsenderen var knudepunktet i Nordjylland. Senderen blev udover radioudsendelser fra Danmarks Radio blandt andet brugt til udsendelse af beskeder til kommandocentralerne i området. Radioforbindelsen til kommandocentralerne blev udsendt envejs fra Frejlevsenderen på et signal som kunne hentes ned i kommandocentralerne via Philips radioer, der med speciallavede, danskproducerede tilføjelser (såkaldte rygsække) kunne modtage signalet. Ligeledes gik radiokommunikationen til/fra militæret på Nørre Uttrup Kaserne, kommunikationen til/fra Radiobunkeren og herunder Regan Vest (se siderne herom) gennem Frejlevsenderen. Politiets VHF kommunikationssystemer gik eksempelvis også gennem Frejlevsenderen.

RADIOKÆDETÅRNE

I DANMARK

Frejlevsenderen havde en vigtig funktion ved radiodækningen af Nordjylland men ikke mindst i forbindelse med kommunikationen mellem landsdelene. Under Den Kolde Krig havde Post og Telegrafvæsenet ansvaret for sikringen sendetårnene, med nødstrømsforsyning og indhegning omkring dem, da masterne kunne være et oplagt mål for sabotage. Hvis sendetårnene blev taget ud af drift ville kommunikationslinjerne i yderste konsekvens gå tabt. Sendemasterne blev således optaget på totalforsvarets liste over punkter som skulle bevogtes i tilfælde af trusler mod Danmark eller i krigssituationer.

RADIOTESTRUM

MED KOBBER I VÆGGENE

Rigtigt meget udstyr blev vedligeholdt fra Frejlevsenderen. Derfor er der også både dengang og nu værksteder, hvorfra man kan reparere udstyr. Ligeledes er der et radiodødt rum, som kan bruges til at teste udstyr uden forstyrrende udefrakommende signaler. Rummet er bygget med kobberfolie i vægge og døren, så absolut ingen uønskede signaler når derind.

BILLEDER FRA

FREJLEVSENDEREN

MERCEDES

NØDGENERATOR

Frejlevsenderen havde en nødgenerator af mærket Mercedes som kunne holde stedet i drift i tilfælde af strømsvigt, og generatoren står stadig i et rum ved senderen vedligeholdt og klar til brug, hvis strømmen skulle gå. Der er ikke et egentligt beskyttelsesrum i tilknytning til senderen.