HADSUND

KOMMANDOCENTRALEN

Ovenstående film indeholder to optagesteder: nedgangen til kommandocentralen og signalrummet.

KOMMANDOCENTRALEN I 360 GRADER

En kommandocentral et sted hvorfra det civile beredskab skal styres i tilfælde af en krig eller krise. Der fandtes tidligere lidt over 100 kommunale kommandocentraler, hvorfra det lokale politi, borgmesteren, civilforsvaret og den kommunale ledelse kunne koordinere beredskabet under krisesituationer.

Kommandocentralen i Hadsund ligger et ret åbent sted, hvor nedgangen til bygningen i dag kan ses fra offentlig vej. Men selve nedgangen gør ikke meget væsen ud af sig, da der kun er et mindre hegn omkring betontrappen ned til den underjordiske bunker. Tidligere har der været bevoksning i nærheden af nedgangen så den praktisk talt har været skjult. Placeringen af kommandocentralen er valgt ud fra at Falck i 1980´erne alligevel skulle bygge en ny Falckstation – og da den gamle kommandocentral i forbindelse med Hadsund Skole kun var af midlertidig karakter, blev det besluttet at bygge en ny og moderne kommandocentral i forbindelse med Falckstationen.

KOMMANDOCENTRALEN I 360 GRADER

Ved Frejlev på en bakketop står der i dag to store sendemaster, som udsender FM og DAB radio. Masterne er henholdsvis 150 m og 200 m høje og bakken, hvorpå de er opført, hæver sig 51 meter over havets overflade. Det er derfor en lokalitet der er meget synlig i lokalområdet. Masterne er i dag ejet af firmaet Teracom. Fra disse bygninger varetages i dag ud over DR´s digitale radio også bredbåndsforbindelser og skibsradio. Bygningerne ved Frejlevsenderen er ikke offentlig tilgængelig, da man endnu er meget varsom med at vise, hvordan indretningen og kablingerne foregår ved senderen. Nordjyllands Historiske Museum har dog fået lov til at filme inde i bygningerne. De ældste bygninger ved Frejlevsenderen er opført i 1957, med tilbygninger i 1966 og 1972.

Frejlevsenderen blev opført i monopolets tid, Post og telegrafvæsenet stod for opførelsen af radiosendemaster landet over, og radioforbindelser var sammen med telefonforbindelserne de primære kommunikationsmuligheder over længere afstande.

Frejlevsenderen var knudepunktet i Nordjylland. Senderen blev udover radioudsendelser fra Danmarks Radio blandt andet brugt til udsendelse af beskeder til kommandocentralerne i området. Radioforbindelsen til kommandocentralerne blev udsendt envejs fra Frejlevsenderen på et signal som kunne hentes ned i kommandocentralerne via Philips radioer, der med speciallavede, danskproducerede tilføjelser (såkaldte rygsække) kunne modtage signalet. Ligeledes gik radiokommunikationen til/fra militæret på Nørre Uttrup Kaserne, kommunikationen til/fra Radiobunkeren og herunder Regan Vest (se siderne herom) gennem Frejlevsenderen. Politiets VHF kommunikationssystemer gik eksempelvis også gennem Frejlevsenderen.

HADSUNDS

7 TJENESTE-GRUPPER

Den vigtigste del af arbejdet i kommandocentralerne var styringen af indsatserne i beredskabet. Til dette er der i Hadsund en indsatstavle, hvor man på manuel vis kan flytte farvede brikker rundt og påskrive placeringer for de forskellige enheder. Denne tavle giver et meget fint indblik hvilke enheder man rådede over.

I Hadsund var der 7 tjenestegrupper der kunne farvemarkeres på indsatstavlen:

Rød: Brandgruppe
Grøn: Redningsgruppe
Gul: Teknisk Tjeneste
Sort: Rydningstjeneste
Blå: Forplejnings- og indkvarteringstjeneste
Hvid: Ambulancetjeneste
Lilla: A-B-C og Signal Tjeneste (A-B-C betyder Atomar, Biologisk og Kemisk krigsførelse)

KOMMUNIKATIONS
TJENESTEN

I HADSUND

I Kommandocentralen var der også en kommunikationstjeneste som sad i signalrummet. Kommunikationsmulighederne bestod hovedsageligt af telefonforbindelser, men der var også indlagt radiokommunikation. Faktisk var det fra Frejlevsenderen at der udgik radiomeldinger til kommandocentralerne i området.

En anden vigtig funktion var, at det var fra kommandocentralerne, at der blev varslet luftalarm eller eksempelvis alarm for radioaktivt nedfald.

BILLEDER FRA

KOMMANDOCENTRALEN

SENESTE GENERATION

KOMMANDO
CENTRAL

Hadsund Kommandocentral er af den seneste generation af sin art, da den først stod færdig i marts 1988, altså kort tid før murens fald. Kommandocentralen har aldrig været i brug til andet end øvelser og som mødelokale for frivillige. I dag står kommandocentralen fuldt møbleret og bliver stadig brugt som mødested for frivillige, ligesom den ved særlige lejligheder bliver åbnet for besøgende.

Hadsund kommandocentral indgik i Kulturstyrelsens udpegning af 33 bygningsværker fra koldkrigstiden.  Publiceret i bogen Kold Krig, 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland.