RAVNKILDE

RAVNKILDE SKOLE

Ovenstående film indeholder to optagesteder: gangen på skolen og et klasselokale.

RAVNKILDE SKOLE I 360 GRADER

Ravnkilde skole er en helt normal dansk folkeskole beliggende i en mindre by i Himmerland. Det er i dag en mindre skole med klasser fra 0. til 6. årgang. Bygningerne er fra koldkrigstiden og opført i 1962.

Ifølge lov nr. 253 af 27. marts 1950 om ”Bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger” foreskrev man på opførselstidspunktet, at alle offentlige bygninger, som hovedregel. skulle have beskyttelsesrum tilknyttet. Dette beskyttelsesrum skulle kunne huse det højeste antal personer, som ville befinde sig i bygningen på noget tidspunkt. Dette indgik som en del af beskyttelsen af civilbefolkningen i forbindelse med en krig. I ”Betænkning om Beskyttelsesrum” afgivet af Indenrigsministeriet i 1977, opgøres det, at man i hele Danmark har 2.650.000 beskyttelsesrumspladser, der inden for en relativ kort periode kan klargøres i tilfælde af krig. Dette er et mindre antal pladser end der tidligere havde været, da man op gennem 1970´erne havde løftet nogle krav til etablering af beskyttelsesrum i landområder og mindre byområder.

RAVNKILDE SKOLE I 360 GRADER

Ravnkilde skole er en helt normal dansk folkeskole beliggende i en mindre by i Himmerland. Det er i dag en mindre skole med klasser fra 0. til 6. årgang. Bygningerne er fra koldkrigstiden og opført i 1962.

Ifølge lov nr. 253 af 27. marts 1950 om ”Bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger” foreskrev man på opførselstidspunktet, at alle offentlige bygninger, som hovedregel. skulle have beskyttelsesrum tilknyttet. Dette beskyttelsesrum skulle kunne huse det højeste antal personer, som ville befinde sig i bygningen på noget tidspunkt. Dette indgik som en del af beskyttelsen af civilbefolkningen i forbindelse med en krig. I ”Betænkning om Beskyttelsesrum” afgivet af Indenrigsministeriet i 1977, opgøres det, at man i hele Danmark har 2.650.000 beskyttelsesrumspladser, der inden for en relativ kort periode kan klargøres i tilfælde af krig. Dette er et mindre antal pladser end der tidligere havde været, da man op gennem 1970´erne havde løftet nogle krav til etablering af beskyttelsesrum i landområder og mindre byområder.

ATYPISK

BESKYTTELSESRUM

På Ravnkilde Skole er der, meget atypisk, ikke en kælder, der har kunnet fungere som beskyttelsesrum, og rummene i bygningen fra 1962, lægger ikke umiddelbart op til nogen sinde at kunne have fungeret som sådan, da de alle større rum har vinduespartier.

Ravnkilde skole har dog indgået i det civile forsvar på en anden måde, da den har været udtaget til hjælpestation. En hjælpestation var en bygning eller et område der blev udtaget i tilfælde af krig. Hvis krigen kom, og befolkningen skulle evakueres, så skulle hjælpestationerne stå klar. Disse hjælpestationer var også tænkt ind i det tilfælde af at der opstod flygtningestrømme af vores egne borgere som skulle håndteres. Hjælpestationerne blev oprettet på evakueringsvejene og skulle sørge for at folk der kunne få et kortere hvil, forplejning og ikke mindst samaritterbehandling. Der blev fra Civilforsvarsstyrelsens side anbefalet at der ikke var længere end 5 km imellem hver hjælpestation, så den type stationer som Hjælpestation Ravnkilde Skole er udtryk for skulle ligge tæt hele vejen om igennem landet.

Når de evakuerede nåede frem til deres bestemmelsessted, var det planen at civilforsvarets hjælpetjeneste skulle træde til, og anvise indkvarteringssteder. Indkvarteringen kunne foregå på skoler, i forsamlingshuse eller ved private. Faktisk skrives der i folderen ”Hvis Krigen Kommer” fra 1962, s. 24 at ”Enhver er pligtig at stille sin bolig til rådighed for evakuerede og om fornødent at yde dem bespisning.”

INRETTET MED FORSKELLIGE

FUNKTIONER

Nordjyllands Historiske Museum har i forbindelse med en indsamling af materiale fra Civilforsvaret indsamlet indretningsplanen for Hjælpestationen på Ravnkilde Skole. På planen over ”Hjælpestation Ravnkilde Skole” ses skolen indrettet med forskellige funktioner. Her ses blandt andet at tre klasseværelser er udtaget til ”Ophold for ældre” og yderligere tre klasseværelser er udtaget til ”Ophold for mødre m. børn” ligesom der også er lokaler til førstehjælp samt et større lokale til spise og sovesal.

Ravnkilde skole er bortset fra mindre moderniseringer og en tilbygget hal stort set indrettet som på hjælpestationsplanen.

Hjælpestationer kunne have mange udformninger. I ”Retningslinjer for evakuering” som Civilforsvarsstyrelsen udsendte i 1951 gives der forslag til hvordan en hjælpestation i et mindre landsbysamfund kan indrettes på eksisterende gårde.

BILLEDER FRA

RAVNKILDE SKOLE