ROLD SKOV

REGAN VEST

Ovenstående film indeholder tre optagesteder: indgangstunnellen, maskinrummet og dagligstuen.

REGAN VEST I 360 GRADER

I Rold Skov nede ved Lindenborg Ådal, bag en helt almindeligt udseende 1960´er gulstensvilla, ligger den danske regerings krisestyringshovedkvarter i Vestdanmark. REGAN Vest er en forkortelse for Regeringsanlæg Vestdanmark og er et af to udflytningsanlæg fra Koldkrigsperioden.

REGAN Vest består af et underjordisk atomsikret anlæg på ca. 5500 m2 beliggende 60 m under terræn inde i en kridtbakke. Anlægget er bygget i perioden 1963-1968 under Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I tilfælde af at kolde krig blev varm, og at Østdanmark blev skønnet for usikkert et sted at opholde sig, var det fra REGAN Vest, at landet skulle ledes. Regeringsanlægget er et civilt anlæg og de fleste af funktionerne i anlægget skulle foretages af civile. Adgangskontrollen skulle varetages af politifolk, lægerne kom fra Aalborg Sygehus, ligesom regeringen, embedsmænd og kongehuset også var civile. Alle disse folk, skulle forlade deres familie og rykke ned i regeringsanlægget for at varetage en funktion i sikringen af landets ledelse gennem en krise.

Forsvarskommandoen skulle være repræsenteret i REGAN Vest, men det var i en funktion som forbindelsesofficerer, da militæret blev styret fra militære anlæg.

Der blev for hver regering lavet en indrykningsplan til udflytningsanlæggene i tilfælde af krig. I Disse planer er der gjort plads til ca. 350 personer i anlægget, hvoraf en stor del er driftspersonale, til kommunikation, teknik herunder strømforsyning og ventilation, køkken, læger, sygeplejesker, rengøring mm.

REGAN Vest indgik i Kulturstyrelsens udpegning af 33 bygningsværker fra koldkrigstiden.  Publiceret i bogen Kold Krig, 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland.

REGAN VEST I 360 GRADER

I Rold Skov nede ved Lindenborg Ådal, bag en helt almindeligt udseende 1960´er gulstensvilla, ligger den danske regerings krisestyringshovedkvarter i Vestdanmark. REGAN Vest er en forkortelse for Regeringsanlæg Vestdanmark og er et af to udflytningsanlæg fra Koldkrigsperioden.

REGAN Vest består af et underjordisk atomsikret anlæg på ca. 5500 m2 beliggende 60 m under terræn inde i en kridtbakke. Anlægget er bygget i perioden 1963-1968 under Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I tilfælde af at kolde krig blev varm, og at Østdanmark blev skønnet for usikkert et sted at opholde sig, var det fra REGAN Vest, at landet skulle ledes. Regeringsanlægget er et civilt anlæg og de fleste af funktionerne i anlægget skulle foretages af civile. Adgangskontrollen skulle varetages af politifolk, lægerne kom fra Aalborg Sygehus, ligesom regeringen, embedsmænd og kongehuset også var civile. Alle disse folk, skulle forlade deres familie og rykke ned i regeringsanlægget for at varetage en funktion i sikringen af landets ledelse gennem en krise.

Forsvarskommandoen skulle være repræsenteret i REGAN Vest, men det var i en funktion som forbindelsesofficerer, da militæret blev styret fra militære anlæg.

Der blev for hver regering lavet en indrykningsplan til udflytningsanlæggene i tilfælde af krig. I Disse planer er der gjort plads til ca. 350 personer i anlægget, hvoraf en stor del er driftspersonale, til kommunikation, teknik herunder strømforsyning og ventilation, køkken, læger, sygeplejesker, rengøring mm.

REGAN Vest indgik i Kulturstyrelsens udpegning af 33 bygningsværker fra koldkrigstiden.  Publiceret i bogen Kold Krig, 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland.

DET KAN VÆRE SVÆRT AT

HOLDE PÅ EN HEMMELIGHED

Regan Vest var et hemmeligt anlæg og igennem hele driftsperioden – fra byggefasen til det blev taget ud af drift i 2003, blev hemmeligholdelsen opretholdt. Alle der arbejdede på anlægget i byggeperioden skulle underskrive tavshedserklæringer, og arbejdssjakkene blev i høj grad holdt på et ”need to know” niveau. Således var der mange af folkene på byggeriet, der aldrig så hele anlægget, da de kun fik lov til at gå bestemte steder på arbejdspladsen. Også senere i driftsfasen skulle alle der arbejdede i anlægget igennem en sikkerhedsgodkendelse og underskrive tavshedserklæringer.

INDGANGSTUNNEL PÅ

300 METER

Adgangen til anlægget går af en 300 m lang indgangstunnel, der går lige ind i bakken. Når man når ind til selve anlægget, er det opbygget i en ringform. Der er således to to-etagers ringe med en centraltunnel imellem. Disse ringe indeholder arbejdsrum, mødelokaler, kommunikationsrum, soverum, opholdsrum, depotrum og cafeteria mm. REGAN Vest fremstår i dag fuldt møbleret og anlægget holdes stadig i drift med hensyn til strøm, ventilation, lys og varme.

BILLEDER FRA

REGAN VEST

KRIGSGAS OG ATOMAFFALDS

SIKRET

I enden af anlægget ligger de to luftindtag der er tilknyttet et avanceret ventilationssystem. I REGAN Vest er det muligt at filtrere luften gennem gasfiltre, der fjerner krigsgasser fra indsugningsluften samt atomfiltre, der kan filtrere atomart nedfald fra indsugningsluften. Anlægget har desuden nogle store sandfiltre, men er ikke decideret sikret mod biologisk krigsførelse. Hvis der blev sporet store mængder radioaktivitet i indsugningsluften, var det en mulighed at lukke af for luftindtaget og genbruge luften i anlægget. Det forventedes, at mængden af ilt fra flasker i anlæggets ”iltgrav”, kunne berige den genbrugte luft i op til 10 dage, hvorefter man igen var nødt til at tage luft ind udefra igennem filtrene.

Anlægget har egen vandforsyning og to store diesel generatorer kan opretholde elforsyningen til bygningen og det er tydeligt at anlægget er bygget til at kunne fungere, selvom man lukkede af for tilførsel af el, vand, fødevarer og luft udefra i en periode.

Kommunikation er en funktion der fylder meget i REGAN Vest. Der er således sendestudie for DR, telekommunikation, natoforbindelser, udenrigsministeriets kommunikationsforbindelser og militærets kommunikationsforbindelser. Hvis landet skulle ledes sikkert gennem en krise, var det vigtigt at regeringen kunne få informationer ind, og at de kunne sende meldinger ud til civilregionerne, militæret, Nato og befolkningen.